CHUẨN ĐẦU RA

I. CHUẨN ĐẦU RA HỆ CAO ĐẲNG

TT

TÊN NGÀNH / NGHỀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

1

Điện công nghiệp

Chi tiết

2

Điện dân dụng

Chi tiết

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chi tiết

4

Công nghệ ô tô

Chi tiết

5

Công nghệ thông tin

Chi tiết

6

Quản trị cơ sở dữ liệu

Chi tiết

7

Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không khí

Chi tiết

8

Kỹ thuật xây dựng

Chi tiết

9

Cấp thoát nước

Chi tiết

10

Hàn

Chi tiết

11

Tài chính DN

Chi tiết

12

Kế toán  doanh nghiệp

Chi tiết

13

Kế toán ngân hàng

Chi tiết

12

Marketing thương mại

Chi tiết

15

Quản trị doanh nghiệp

Chi tiết

16

Tiếng Anh

Chi tiết

17

Tiếng Hàn Quốc

Chi tiết

18

Tiếng Nhật

Chi tiết


II. CHUẨN ĐẦU RA HỆ TRUNG CẤP

TT

TÊN NGÀNH / NGHỀ ĐÀO TẠO

CHUẨN ĐẦU RA

1

Điện công nghiệp

Chi tiết

2

Điện dân dụng

Chi tiết

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

Chi tiết

4

Công nghệ ô tô

Chi tiết

5

Công nghệ thông tin

Chi tiết

6

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

Chi tiết

7

Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không khí

Chi tiết

8

Kỹ thuật xây dựng

Chi tiết

9

Xây dựng DD và CN

Chi tiết

10

Cấp thoát nước

Chi tiết

11

Điện nước

Chi tiết

12

Hàn

Chi tiết

13

Cốt thép hàn

Chi tiết

12

Cốp pha giàn giáo

Chi tiết

15

Tài chính doanh nghiệp

Chi tiết

16

Kế toán doanh nghiệp

Chi tiết

17

Kế toán ngân hàng

Chi tiết

18

Marketing thương mại

Chi tiết

19

Quản trị doanh nghiệp

Chi tiết

20

Thư ký văn phòng

Chi tiết

0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?