CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Năm 1990 Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước - Nghị quyết số 481KT/HDNN ngày 19/11/1990

Năm 1999 Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước - QĐ số 375KT/CT ngày 18/10/1999

Năm 2005 Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước - QĐ số 935/2005/QĐ-CTN ngày 25/08/2005

Năm 2012 Huân chương Độc lập Hạng Ba - QĐ số 1812/QĐ-CTN ngày 23/10/2010

Năm 2009 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - QĐ số 1857/QĐ-TTg ngày 11/11/2009

Năm 2011 Bằng khen của Bộ xây dựng - QĐ số 445/QĐ-BXD ngày 09/05/2011

Năm 2014 Bằng khen của Bộ xây dựng - QĐ số 1113/QĐ-BXD ngày 09/09/2014

Năm 2016 Bằng khen của Bộ xây dựng - Quyết định số 1224/QĐ-BXD ngày 14/11/2016

Năm 2019 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng - QĐ số 949/QĐ-BXD ngày 13/11/2019

Năm 2020 Cờ thi đua của Chính Phủ - QĐ số 1911/QĐ-TTg ngày 24/11/2020

Năm 2020 Cờ thi đua của Bộ xây dựng - QĐ số 1321/QĐ-BXD ngày 09/10/2020

Năm 2020 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - QĐ số 1771/QĐ-TTg ngày 10/11/2020

Năm 2020 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng QĐ số 1422/QĐ-BXD ngày 11/11/2020


0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?