SỨ MỆNH, TẦM NHÌN

Sứ mệnh:

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng ngành nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội

Tầm nhìn :

Trường cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội là trường dạy nghề công lập đào tạo nhiều cấp trình độ, nhiều ngành nghề; Là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và tin cậy trong và ngoài ngành xây dựng

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của Nhà trường được xây dựng trên nền tảng:

- Tập thể: Đoàn kết, nhất trí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Môi trường học tập: Hiện đại - văn minh - sạch - đẹp

- Năng lực thực hiện: Chuyên môn tốt, phương pháp phù hợp, kỹ năng thành thạo, chuẩn mực

- Truyền thống: Sáng tạo, trí tuệ, tâm huyết, tự tin, nghị lực

Các yếu tố trên đây tạo nên khuôn khổ quy định toàn bộ hoạt động của nhà trường trong hiện tại và tương lai. Các mục tiêu chiến lược và bước đi trong quá trình phát triển đều nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị đó lên một tầm cao mới.


0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?