LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ngày 09/4/1960, Trường công nhân được thành lập theo Quyết định số 163/BKT của Bộ trưởng Bộ kiến trúc với nhiệm vụ đào tạo các loại công nhân chuyên nghiệp các nghề : tiện, nguội, đúc, rèn, cơ khí và thi công cơ giới... để phục vụ cho nhu cầu công tác của ngành kiến trúc

Ngày 28/6/1973, căn cứ theo nhiệm vụ kế hoạch đào tạo, Bộ trưởng Bộ kiến trúc đã ban hành Quyết định số 927/BKT thành lập Trường công nhân xây dựng Nam Hà Nội - trực thuộc Công ty Kiến trúc khu Nam Hà Nội với nhiệm vụ đào tạo thêm các ngành : mộc, nề, sắt, bê tông…

Ngày 15/03/1975 Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành Quyết định số 126/BXD/TC đổi tên trường công nhân xây dựng Nam Hà Nội thành trường công nhân kỹ thuật xây dựng Từ Liêm, trực thuộc Công ty xây dựng khu Nam Hà Nội.

Thực hiện theo nội dung Quyết định số 292/BXD-TCCB, ngày 07/3/1983 của Bộ xây dựng, ngày 13/05/1983 Tổng Công ty xây dựng Hà Nội đã ban hành Quyết định 224/TCT-TCCB hợp nhất trường công nhân kỹ thuật xây dựng Từ Liêm và Trường công nhân kỹ thuật xây dựng số 3 thành Trường công nhân kỹ thuật xây dựng trực thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội.

Ngày 06/7/1998, trên cơ sở Quyết định 459/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng Nhà trường được đổi tên thành Trường công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng cán bộ nghiệp vụ xây dựng Hà Nội.

Ngày 30/05/2005, Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1189/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

Ngày 16/05/2014, Nhà trường được chuyển từ Tổng công ty xây dựng Hà Nội về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 543/QĐ-BXD.

Ngày 26/06/2015, Nhà trường được nâng cấp lên thành trường cao đẳng với tên gọi là Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội theo Quyết định số 887/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động -Thương Binh và Xã hội.
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?