CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG ĐÀO TẠO

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG
 

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

 

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

 

1

Điện công nghiệp

 

10

Hàn

2

Điện dân dụng

 

11

Tài chính DN

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

12

Kế toán  doanh nghiệp

4

Công nghệ ô tô

 

13

Kế toán ngân hàng

5

Công nghệ thông tin

 

14

Marketing thương mại

6

Quản trị cơ sở dữ liệu

 

15

Quản trị doanh nghiệp

7

Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không khí

 

16

Tiếng Anh

8

Kỹ thuật xây dựng

 

17

Tiếng Hàn Quốc

9

Cấp thoát nước

 

18

Tiếng Nhật

 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

 

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

 

1

Điện công nghiệp

 

11

Điện nước

2

Điện dân dụng

 

12

Hàn

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

 

13

Cốt thép hàn

4

Công nghệ ô tô

 

14

Cốp pha giàn giáo

5

Công nghệ thông tin

 

15

Tài chính DN

6

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

 

16

Kế toán  doanh nghiệp

7

Kỹ thuật máy lạnh và  điều hòa không khí

 

17

Kế toán ngân hàng

8

Kỹ thuật xây dựng

 

18

Marketing thương mại

9

Xây dựng DD và CN

 

19

Quản trị doanh nghiệp

10

Cấp thoát nước

 

20

Thư ký văn phòng

III. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP
 

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

 

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

 

1

Kế toán  doanh nghiệp

 

6

Cấp thoát nước

2

Nề hoàn thiện

 

7

Hàn

3

Cốp pha giàn giáo

 

8

Cốt thép hàn

4

Tin học văn phòng

 

9

May thời trang

5

Điện dân dụng

 

 

 

0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?