Ngày đăng 02/10/2020 | 12:00 AM

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn

(Hatechs) Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề đào tạo: Kỹ thuật chế biến món ăn
Mã ngành, nghề: 6810207
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lên;
Thời gian đào tạo: 3 năm

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung cao đẳng ngành Kỹ thuật chế biến món ăn được thiết kế để đào tạo cử nhân thực hành chế biến món ăn trình độ bậc 5 - Cao đẳng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, học sinh tốt nghiệp có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức:
+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm...); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;
+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, tổ chức sự kiện...;
+ Người học được cung cấp các kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nghiệp vụ chế biến món ăn cơ bản như: Quản trị tác nghiệp, hạch toán định mức, giao tiếp trong kinh doanh, thống kê kinh doanh, quản lý chất lượng, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ thanh toán, marketing du lịch...;
+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;
b. Kỹ năng:
+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;
+ Người học có khả năng làm việc độc lập; tổ chức làm việc theo nhóm và biết ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cao; có sức khoẻ, đạo đức, ý thức kỷ luật cao;
+ Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;
c. Thái độ
+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc;

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, và các công việc khác trong nhà bếp, có cơ hội trở thành ca trưởng, ca phó đến tổ trưởng các tổ (sơ chế, cắt thái, sa lát, xốt, xúp, bánh và món ăn tráng miệng...) quản lý chế biến... trong nhà bếp tuỳ theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cụ thể.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ VỀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.

2.1. Khối lượng kiến thức

- Số lượng môn học, mô đun: 27
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 3765 giờ
- Khối lượng học các môn chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 3330 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 997 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 2575 giờ.

2.2. Yêu cầu năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp

- Người học có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Người học có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
- Người học có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: Theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTTngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ thông tin và truyền thông (Ngoài 05 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện phần kiến thức còn lại để đạt chuẩn theo qui định)
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo Thông tư 01/2014/BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.(Ngoài 08 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện kiến thức để đạt chuẩn theo qui định)

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:


MH,
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian  học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 20 435 165 247 23
MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng-An ninh 4 75 45 26 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Tiếng Anh 5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 128 3315 832 2328 155
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 14 240 169 54 17
MH 07 Tổng quan du lịch và khách sạn 2 30 28 0 2
MĐ 08 Tâm lý và  kỹ năng giao tiếp ứng xử  với khách du lịch 4 75 42 27 6
MH 09 Tin học ứng dụng 2 45 15 27 3
MH 10 Quản lý chất lượng 3 45 42 0 3
MH 11 Thống kê kinh doanh 3 45 42 0 3
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 114 3075 663 2274 138
MH 12 Ngoại ngữ chuyên ngành 13 300 90 190 20
MH 13 Quản trị tác nghiệp 6 90 85 0 5
MH 14 Thương phẩm và an toàn thực phẩm 3 45 42 0 3
MH 15 Sinh lý dinh dưỡng 3 45 43 0 2
MH 16 Hạch toán định mức 2 45 15 27 3
MH 17 Văn hoá ẩm thực 2 45 15 27 3
MH 18 Xây dựng thực đơn 2 45 15 25 5
MĐ 19 Tổ chức sự kiện 2 45 15 27 3
MĐ 20 Marketing du lịch 3 45 43 0 2
MĐ 21 Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch 2 45 15 27 3
MĐ 22 Kỹ thuật pha chế đồ uống 4 90 30 54 6
MĐ 23 Kỹ thuật trang trí cắm hoa 2 45 15 27 3
MH 24 Nghiệp vụ nhà hàng 7 150 60 80 10
MH 25 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng 13 330 60 240 30
MĐ 26 Chế biến món ăn 29 750 120 590 40
MĐ 27 Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở 21 960 0 960 0
Tổng 148 3750 997 2575 178
 

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

Hoạt động đào tạo Số tuần thực hiện Ghi chú
(1) (2) (3)
1. Thời gian học tập 112  
2. Sinh hoạt đầu khóa 02  
4.  Thi tốt nghiệp 03  
5. Hoạt động ngoại khóa 01  
6. Nghỉ hè, lễ, tết 30  
7. Lao động công ích 01  
8. Dự trữ 04  
Tổng cộng 153  
 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

4.2.1. Tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun

- Cuối mỗi học kỳ, Hiệu trưởng tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ thi phụ để thi kết thúc môn học, mô-đun; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học, mô-đun hoặc có môn học, mô-đun có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; ngoài ra, Hiệu trưởng có thể tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự thi;
- Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

4.2.2.Thời lượngbài kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun

- Thi kết thúcmôn học, mô đun lý thuyết: Từ 60 đến 90 phút
- Thi với hình thức trắc nghiệm: Không quá 45 phút.
- Thi vấn đáp: Không quá 45 phút
- Thi trên máy tính hoặc kết hợp giữa các hình thức, tối đa: 120 phút 
- Bài kiểm tra kết thúc học phần thực hành: Không quá 4 giờ

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thi tốt nghiệp:
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian  thi
1 Chính trị Viết 90 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:    
- Lý thuyết nghề: Quản trị tác nghiệp Viết 120 phút
- Thực hành nghề: Chế biến món ăn Thực hành 240 phút
 
- Xét công nhận tốt nghiệp
Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành Kỹ thuật chế biến món ăn theo quy định của trường
Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?