Ngày đăng 08/01/2016 | 10:18 PM

Nghiệm thu đề tài khoa học năm 2015

(Hatechs) Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường, thể hiện năng lực khoa học của trường. Trong thời gian qua, hoạt động này đã được Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội quan tâm, tăng cường thực hiện. Ngoài việc chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu phục vụ các cơ quan, tổ chức thuộc nhiều thành phần kinh tế, hiện Trường đang chủ trì thực hiện 2 đề tài cấp Bộ và 2 đề tài cấp cơ sở.
Ngày 29/12/2015, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài khoa học cấp Bộ do nhà trường chủ trì thực hiện trong năm 2015: Đề tài  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 3D phục vụ giảng dạy mô đun Hàn cơ bản do KS. Đỗ Văn Quang làm chủ nhiệm và đề tài Nghiên cứu, biên soạn, xây dựng mô hình giảng dạy 3D cho môn học kỹ thuật Cấp thoát nước do KS Đỗ Văn Thao làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do PGS. TS. Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng nhà trường, làm chủ tịch. Các thành viên khác của Hội đồng bao gồm ThS. Phạm Xuân Hải (Phó chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng, phản biện 1), KS Nguyễn Trần Long (Hiệu trưởng Trường Trung cấp cơ khí xây dựng, phản biện 2), ThS. Nguyễn Hữu Tài (Giảng viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội, phản biện 3), CN Nguyễn Thu Hà (Chuyên viên quản lý khoa học- đối ngoại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội, thư ký Hội đồng) và các ủy viên hội đồng Đại tá Kỹ sư Nguyễn Thế Hùng (Binh đoàn 11), Trung tá Trần Văn Liệu (Binh đoàn 11), Trung tá KS Nguyễn Văn Hốt (Tổng Công ty Xây lắp 665), KS. Nguyễn Xuân Nghĩa (Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng 568).
 
Mục đích chủ yếu của hai đề tài là nghiên cứu, ứng dụng mô hình sử dụng công nghệ 3D hỗ trợ các hoạt động dạy nghề trong các trường dạy nghề với sản phẩm ứng dụng cụ thể là hệ thống bài giảng và phần mềm 3D hỗ trợ giảng dạy trong 2 nghề chủ yếu và phổ biến trong các trường dạy nghề xây dựng và cơ khí là nghề hàn cơ bản, cấp thoát nước. Chủ nhiệm các đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu đã giới thiệu các sản phẩm mà mỗi nhóm nghiên cứu đã hoàn thành (các báo cáo chuyên đề, các báo cáo khoa học tổng hợp của đề tài, các tập bài giảng cho mỗi nghề, giáo án điện tử và các phần mềm hỗ trợ 3D cho 2 nghề hàn cơ bản và cấp thoát nước. Đại diện từng đề tài đã giới thiệu tóm tắt cấu trúc, nội dung các sản phẩm mà nhóm nghiên cứu của mình đã xây dựng và những khuyến nghị của đề tài liên quan tới việc ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ công tác dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội cũng như các trường khác, đặc biệt là các trường dạy nghề của Bộ Xây dựng.

Sau khi góp ý và nghe giải trình về các vấn đề được hỏi, các thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đối với hai đề tài trên đã nhất trí đánh giá: Về cơ bản, các nhóm nghiên cứu đã nghiêm túc thực hiện kế hoạch nghiên cứu, hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu; các sản phẩm nghiên cứu đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tại bản thuyết minh đề tài được duyệt; các đề xuất có tính thực tiễn, có giá trị ứng dụng cao. Hội đồng cũng đã nhất trí yêu cầu các nhóm nghiên cứu sớm hoàn thiện các sản phẩm nghiên cứu, đặc biệt là các báo cáo khoa học của đề tài, bài giảng văn bản và bài giảng 3 D do hai nhóm nghiên cứu soạn thảo, để có thể bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ. Hội đồng cũng đề nghị Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội đôn đốc các nhóm nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện kết quả nghiên cứu và hoàn tất các thủ tục đề nghị Bộ Xây dựng cho nghiệm thu chính thức 2 đề tài này.
Thu Hà

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?