Ngày đăng 07/09/2023 | 12:00 AM

Thông báo: Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023

(Hatechs) Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ thí sinh dự thi kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban kiểm tra phiếu dăng ký dự tuyển; Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội thông báo cho các thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ thi tuyển sụng viên chức năm 2023 cụ thể như sau:


hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?