Ngày đăng 03/08/2023 | 12:00 AM

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

(Hatechs) Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BXD ngày 15/03/2023 của Bộ Xây dựng về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động năm 2023 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số: 69/KH-HAT ngày 03/04/2023 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2023.

Căn cứ Công văn số 1779/BXD-TCCB ngày 09/05/2023 của Bộ Xây dựng về việc đồng ý để Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2023 theo đề xuất của Nhà trường;

Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí viên chức tuyển dụng: 13 người

TT

Đơn vị

Số lượng

Vị trí việc làm tuyển dụng

1

Khoa Cơ khí

02

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Công nghệ ô tô

2

Khoa Điện nước

 

 

 

- Giảng viên ngành Kỹ thuật máy lạnh – Điều hòa không khí

02

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Máy lạnh, điều hòa không khí

 

- Giảng viên ngành Điện

01

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Điện

3

Khoa Công nghệ thông tin

 

 

 

- Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

02

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin

4

Khoa Du lịch

 

 

 

- Giảng viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

02

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn

5

Khoa Cơ bản

 

 

 

- Giảng viên ngành Pháp luật

01

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Pháp luật

6

Khoa Kinh tế

 

 

 

- Giảng viên ngành Marketing

01

Giảng dạy các môn thuộc chuyên ngành Marketing

7

Phòng Tổng hợp

 

 

 

- Chuyên viên phòng Tổng hợp

01

Thực hiện các công việc: hành chính, nhân sự, quản lý tài sản, ...

8

Phòng Đào tạo

01

Lập kế hoạch đào tạo, Tư vấn tuyển sinh,....

2. Phương thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hai hình thức:

- Thi tuyển viên chức: thực hiện theo qui định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Xét tuyển viên chức: được thực hiện đối với các ứng viên tham gia ứng tuyển vị trí làm giảng viên nếu đáp ứng điều kiện: Có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này.

3. Đối tượng và điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Là công dân Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn,

nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

          b) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng; có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo đúng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

c) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

d) Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

e) Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm dự tuyển.

f) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của từng vị trí tuyển dụng:

Ngoài yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn chung; đối với các vị trí là giảng viên, yêu cầu phải có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương. Cụ thể:

- Giảng viên ngành Công nghệ ô tô: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ khí động lực,…

- Giảng viên ngành Kỹ thuật máy lạnh - Điều hòa không khí: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành: Điện lạnh; Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí; Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

- Giảng viên ngành Điện: phải có trình độ đại học trở lên chuyên ngành: Điện - điện tử; Điện công nghiệp, Tự động hóa.

- Giảng viên ngành Công nghệ thông tin: phải có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Giảng viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan, đồng thời có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn.

- Giảng viên ngành Pháp luật: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành: Luật học, Luật Kinh tế, Luật Thương mại,...

- Giảng viên ngành Marketing: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Marketing, Marketing thương mại, Quản trị thương hiệu, Truyền thông Marketing

- Nhân viên phòng Tổng hợp và Nhân viên phòng Đào tạo: phải có trình độ từ đại học trở lên.

3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Nội dung, hình thức, thời gian thi:

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi: gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

d) Miễn phần thi tin học đối với:  

- Các thí sinh dự tuyển vào vị trí Giảng viên ngành Công nghệ thông tin

- Các ứng viên ở các vị trí tuyển dụng khác (không phải vị trí Giảng viên ngành Công nghệ thông tin): có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung, hình thức:

- Đối với vị trí thi làm Giảng viên: Giảng 01 tiết học thực hành hoặc tích hợp trong nội dung khung chương trình đào tạo của chuyên ngành đang ký dự tuyển (Ứng viên tự soạn trước và in giáo án)

- Đối với vị trí Nhân viên phòng Tổng hợp, nhân viên phòng Đào tạo: thi phỏng vấn. Nội dung thi: các kiến thức về pháp luật liên quan đến vị trí tuyển dụng.

b) Thời gian thi:

- Đối với vị trí Giảng viên: Thời gian giảng (Một giờ giảng tích hợp, hoặc thực hành chuẩn) 60 phút

- Đối với vị trí nhân viên phòng Tổng hợp và nhân viên phòng Đào tạo: Thời gian thi 30 phút

b) Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành, thi viết): 100 điểm.

5. Cách tính điểm và xác nhận người trúng tuyển:

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 5.3 thông báo này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao nhất (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm thi vòng 2 cũng bằng nhau thì người có điểm thi phần kiến thức chung tại vòng 1 cao hơn là người trúng tuyển,  nếu vẫn không xác định được thì Hiệu trưởng quyết định người trúng tuyển.

5.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5.4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

b) Sơ yếu lí lịch tự thuật có dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT - BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

e) 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận).

*Lưu ý:

- Các bản sao trong hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm; nếu thí sinh đăng

ký từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc trong hồ sơ làm giả, khai không trung thực về lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chế độ ưu tiên… sẽ bị loại hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng

7. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian phát hành phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 01/08/2023 đến 31/08/2023 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 01/08/2023 đến 31/08/2023 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).

8.  Địa điểm phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Phòng tổng hợp Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

- Địa điểm tổ chức thi: Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội - Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

- Thời gian tổ chức thi: Dự kiến trong tháng 9/2023. Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

10.  Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư số 92/2011/TT - BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí: 500.000 đ/ thí sinh/ lần (Năm trăm ngàn đồng).

hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?