Ngày đăng 09/09/2022 | 12:00 AM

Thông báo công khai kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2022

(Hatechs) Thông báo công khai kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc công khai kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2022


Căn cứ Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ- HAT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-HAT ngày 28 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN.

Căn cứ Biên bản họp Công bố kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2022 của Hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2022, Nhà trường thông báo công khai kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2022 như sau:

1. Tự đánh giá chất lượng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đạt 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

2. Tự đánh giá chất lượng Chương trình nghề Kỹ thuật xây dựng: 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

3. Tự đánh giá chất lượng Chương trình nghề Hàn: 96/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

4. Tự đánh giá chất lượng Chương trình nghề Điện dân dụng: 96/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

5. Tự đánh giá chất lượng Chương trình nghề Điện công nghiệp: 95/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

6. Tự đánh giá chất lượng Chương trình nghề CNTT (UDPM) : 94/100 điểm, đạt chuẩn kiểm định.

Hội đồng đánh giá chất lượng yêu cầu các đơn vị thông báo nội dung này tới từng cán bộ nhà giáo và học sinh sinh viên nhà trường được biết./.


Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?