Ngày đăng 23/03/2022 | 12:00 AM

Thông báo xét miễn, giảm học phí và chính sách nội trú đối với sinh viên hệ chính quy tại trường năm học 2022

(Hatechs) Căn cứ nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí (MGHP), chính sách nội trú đối với tất cả sinh viên hệ chính quy tại trường học kỳ II, năm học 2021-2022 như sau:
Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?