Ngày đăng 24/01/2022 | 12:00 AM

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

(Hatechs) Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội Vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HAT ngày 23/12/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ vào Thông báo số 08/TB-HAT ký ngày 10/01/2022 Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về lùi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo triệu tập các thí sinh có tên sau đủ điều kiện dự thi vòng 2 và thông báo thời gian, địa điểm đến tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức chức năm 2021 như sau:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Vị trí dự tuyển

1

Nguyễn Thị Thanh Loan

04/01/1978

Hải Dương

Giảng viên Tiếng anh

2

Tạ Thị Thảo Ly

31/01/1999

Hà Nội

Giảng viên chính trị

3

Nguyễn Đức Thuận

08/05/1986

Thái Bình

Giảng viên Công nghệ ô tô

4

Phạm Phương Thúy

13/04/1980

Hà Nội

Chuyên viên Phòng KHĐT

 

Kế hoạch thi vòng 2 cụ thể như sau:

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Hình thức thi

 

Địa điểm

1. Ngày 25/01/2022 (Thứ 3)

15h00 bốc thăm thứ tự dự thi vị trí giảng viên các khoa và vị trí nhân viên P. KHĐT

 

Phòng Tổng hợp

2. Ngày 25/01/2021  (Thứ 3)

Mỗi thí sinh nộp 03 bộ giáo án thi vị trí giảng viên chính trị; Tiếng anh; Công nghệ ô tô

 

 

Phòng Tổng hợp

3. Ngày thi

26/01/2022 (Thứ 4)

 

 

 

 

- 8h00: Thi ca 1

 

Căn cứ vào kết quả bốc thăm của các thí sinh

 

Giảng bài; Phỏng vấn

Phòng 101 nhà B

 

- 10h00: Thi ca 2

 

Phòng 101 nhà B

 

- 14h00: Thi ca 3

 

Phòng 101 nhà B

 

- 15h30: Thi ca 4

 

Phòng 101 nhà B

 Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

Chi tiết thông báo: tại đây

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?