Ngày đăng 03/10/2021 | 12:00 AM

Thông báo về thời gian tập trung học tập tại trường đối với sinh viên K21 (2021 - 2024)

(Hatechs) Kính gửi: - Các phòng, khoa, trung tâm, sinh viên K21 (2021-2024)

Tại Thông báo số 258/TB-HAT ngày 01/09/2021 của Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội, Nhà trường đã thông báo lùi thời gian tập trung sinh viên đầu khóa đối với sinh viên K21(2021-2024) cho đến khi Thành phố Hà Nội hết thời gian cách ly xã hội chỉ thị 16/CT-TTg. Tuy nhiên, ngày 20/9/2021, Thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị số 22/CT-UBND, Thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện một số biện pháp cao hơn chỉ thị 15. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo qui định, các trường Đại học, cao đẳng và các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục không tập trung học sinh sinh viên học tập trực tiếp tại Trường. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh, Nhà trường dự kiến dịch bệnh Covid-19 sẽ được kiểm soát trong thời gian ngắn tại Hà Nội. Vì vậy, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo cụ thể như sau:   

+ 9h30, ngày 18/10/2021, toàn bộ sinh viên K21 (2021-2024) tập trung tại tầng 4 Nhà A, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội để tham gia tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa, nghe phổ biến quy chế và nhận kế hoạch học tập (Trường hợp Hà Nội kết thúc giãn cách theo chỉ thị 15 sớm hơn thời gian trên, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể tới sinh viên về ngày tập trung tại Trường).

+ Nếu đến ngày tập trung theo thông báo này mà Hà Nội vẫn tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 15/CT-TTg, hoặc có những diễn biến bất thường của dịch bệnh trên địa bàn Thành phố, Nhà trường sẽ thông tin Kế hoạch học tập cụ thể tới sinh viên.

+ Đối với sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa và Tuyên Quang Nhà trường sẽ có xe đón sinh viên về Trường (Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho sinh viên trước ngày tập trung).

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, KHĐT.

Chi tiết thông báo: tại đây


 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Hồng Ngọc

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?