Thầy Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn  khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa K20
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng  tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Đồng chí  Phạm Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam  phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Nhà trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân của Nhà trường
Em Lê Quang Huy, đại diện học sinh, sinh viên nhà trường tặng hoa tri ân Ban lãnh đạo và cán bộ giáo viên Nhà trường
Thầy Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2023-2024
Thầy Lê Hồng Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp  cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao bằng cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng trao bằng cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Thầy Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày diễn văn  khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa K20
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng  tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Đồng chí  Phạm Xuân Hải tặng hoa chúc mừng Nhà trường
Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam  phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Nhà trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân của Nhà trường
Em Lê Quang Huy, đại diện học sinh, sinh viên nhà trường tặng hoa tri ân Ban lãnh đạo và cán bộ giáo viên Nhà trường
Thầy Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học 2023-2024
Thầy Lê Hồng Ngọc - Hiệu trưởng nhà trường trao bằng tốt nghiệp  cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao bằng cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành
Đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Xây dựng trao bằng cho các tân kỹ sư, cử nhân thực hành

Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa K20

Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Cao đẳng khóa K20

Các album khác

0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?