Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tặng Cờ Thi đua của Bộ Xây dựng cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân tiêu biểu của Nhà trường
Hiệu trưởng Lê Hồng Ngọc tặng hoa tri ân lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh tặng Cờ Thi đua của Bộ Xây dựng cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho các cá nhân tiêu biểu của Nhà trường
Hiệu trưởng Lê Hồng Ngọc tặng hoa tri ân lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (1960-2020)

0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?