CÁC NGÀNH NGHỀ ĐANG ĐÀO TẠO

I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG
 
1. Kế toán doanh nghiệp
7. Kỹ thuật xây dựng                          
2. Kế toán ngân hàng
8. Hàn
3. Marketing thương mại
9. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
4. Tài chính doanh nghiệp
10. Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
5. Điện công nghiệp         
11. Quản trị cơ sở dữ liệu
6. Cấp thoát nước
12. Điện dân dụng             
 
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP

1. Kế toán doanh nghiệp
10. Điện nước
2. Kế toán ngân hàng
11. Hàn
3. Marketing thương mại
12. Cốt thép hàn
4. Tài chính doanh nghiệp
13. Kỹ thuật xây dựng
5. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
14 Xây dựng DD và CN
6. Thư ký văn phòng
15. Cốp pha giàn giáo
7. Điện công nghiệp         
16. Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)
8. Điện dân dụng                                    
17. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
9. Cấp thoát nước
 
 
III. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP
 
1. Kế toán doanh nghiệp
6. Cấp thoát nước
2. Nề hoàn thiện
7. Hàn
3. Cốp pha giàn giáo
8. Cốt thép hàn
4. Tin học văn phòng
9. May thời trang
5. Điện dân dụng
 
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?