Ngày đăng 28/05/2020 | 01:51 PM

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

(Hatechs) Trong 2 ngày 27- 28/05/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 31 đảng viên trực thuộc Đảng Bộ.
Trong 2 ngày 27- 28/05/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có 31 đảng viên trực thuộc Đảng Bộ.

Đại hội Đảng Bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường, chào mừng Đảng Bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Ngọc thay mặt Đoàn chủ tịch đã đọc Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng Bộ khóa IX nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Đồng chí Lê Hồng Ngọc nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng Ủy nhà trường đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, chỉ đạo các chi bộ của nhà trường và các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao nhằm đưa Nghị Quyết Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Nhà trường đi vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng quy mô đào tạo hàng năm đạt 158%, tốc độ tăng nguồn thu tài chính bình quân hàng năm đạt 13,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng bình quân hàng năm 6%, tổng số CBGV công nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm 12% so với đầu nhiệm kỳ.

Có được kết quả trên là do Đảng Bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng, phát huy sức mạnh tập thể, nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm phát huy những thuận lợi và khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện một cách có hiệu quả nhất các Chỉ thị, Nghị Quyết của Đảng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng Bộ Nhà trường tập trung quán triệt sâu sắc Nghị Quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị, định hướng của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, xây dựng Đảng Bộ. Đảng bộ nhà trường quyết tâm xây dựng Đảng Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo phương châm: "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các Chi bộ nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Nhà trường.
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Hồng Ngọc được Ban Chấp hành Đảng Ủy bầu giữ cương vị Bí thư Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Phó Bí thư Đảng ủy, UBKT, chủ nhiệm UBKT Đảng và đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp trên.

Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Một số hình ảnh trong Đại hội:

Đồng chí Lê Hồng Ngọc - Bí thư đảng uỷ khoá X thay mặt BCH phát biểu cảm ơn Đại hội

Đồng chí Võ Đức Cường đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị
 
Đồng chí Đỗ Đức Hải đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị

Đồng chí Phùng Quang Thành đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo chính trị

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu cử

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử

Ban chấp hành Đảng ủy khóa X  - Trường CĐ nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội  ra mắt Đại hội
Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?