Ngày đăng 13/05/2015 | 01:09 PM

Ban chấp hành Đảng bộ Trường trung học Kỹ Thuật & Nghiệp Vụ Hà Nội nhiệm kỳ IX (2015 - 2020)

(Hatechs) Đồng chí Nguyễn Minh Cương (đứng thứ 4 từ trái sang) - Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Tổng công ty - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ Trường Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Minh Cương (đứng thứ 4 từ trái sang) - Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ Tổng công ty - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội tặng hoa Ban chấp hành Đảng bộ Trường Trung học kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
 
Ban chấp hành Đảng bộ Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp Vụ Hà Nội
 
-  Bí thư : Đồng chí Lê Hồng Ngọc
-  Phó bí thư : Đồng chí Đỗ Văn Quang

Các Uỷ viên ban chấp hành Đảng uỷ :
- Đồng chí: Trương Kiều Diễm
- Đồng chí: Nguyễn Mạnh Khiết
- Đồng chí: Phạm Thị Phượng
- Đồng chí: Hoàng Văn Vân.
Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?