Ngày đăng 04/01/2022 | 12:00 AM

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

(Hatechs) Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-HAT ngày 23/12/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; Căn cứ vào Thông báo số 344/TB-HAT ngày 22/112021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2021;

Căn cứ vào kết quả chấm thi của các tiểu ban chấm thi môn kiến thức chung, môn tin học, môn tiếng anh của Trường cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội. Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

 

TT

 

Họ và tên

 

Ngày sinh

Kết quả

 

Kết luận

Kiến thức chung

Tin học

Tiếng anh

Điểm thi

Tỷ

 lệ % đạt

Điểm thi

Tỷ lệ % đạt

Điểm thi

Tỷ

lệ % đạt

1

Vũ Nhật Anh

25/09/1997

24/60

40

15/30

50

Miễn thi

 

Không được thi vòng 2

2

Nguyễn Thị Thanh Loan

04/01/1978

35/60

58.3

22/30

73.3

Miễn thi

 

Được thi vòng 2

3

Tạ Thị Thảo Ly

31/01/1999

37/60

61.7

20/30

66.7

20/30

66.7

Được thi vòng 2

4

Nguyễn Đức Thuận

08/05/1986

36/60

60

20/30

66.7

21/30

70

Được thi vòng 2

5

Triệu Thị Thương

20/07/1993

26/60

43.3

12/30

40

10/30

33.3

Không được thi vòng 2

6

Phạm Phương Thúy

13/04/1980

34/60

56.7

21/30

70

Miễn thi

 

Được thi vòng 2

 

·      Kế hoạch nhận và chấm thi phúc khảo như sau:

-         Thời gian: Từ ngày 04/01/2022 đến hết ngày 09/01/2022 (trong giờ hành chính).

Thí sinh gửi đơn phúc khảo (theo mẫu đăng tải trên Webside của Trường).

-         Địa điểm: Thí sinh phải nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại Phòng Tổng hợp.

-         Lệ phí: 150.000 đồng/01 phần thi.

- Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng sẽ không xem xét, giải quyết đơn phúc khảo đối với các trường hợp sau đây:

- Đơn phúc khảo được gửi qua đường bưu điện, fax, telex, thư điện tử hoặc nhờ người nộp thay.

- Đơn gửi quá thời hạn hoặc không đúng mẫu quy định nêu tại Thông báo này.

Chi tiết thông báo: tại đây

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?