Ngày đăng 27/12/2021 | 12:00 AM

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021

(Hatechs) Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội Vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông báo số 344/TB-HAT ngày 22/11/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về lịch thi tuyển viên chức năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 479QĐ-HAT ngày 23/12/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021; 

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo triệu tập các thí sinh có tên sau đủ điều kiện dự thi và thông báo thời gian, địa điểm và một số nội dung công tác tổ chức thi tuyển đến tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Vị trí dự tuyển

1

Vũ Nhật Anh

25/09/1997

Hà Nội

Giảng viên Tiếng anh

2

Nguyễn Thị Thanh Loan

04/01/1978

Hải Dương

Giảng viên Tiếng anh

3

Tạ Thị Thảo Ly

31/01/1999

Hà Nội

Giảng viên chính trị

4

Triệu Thị Thương

20/07/1993

Bắc Kạn

Giảng viên chính trị

5

Nguyễn Đức Thuận

08/05/1986

Thái Bình

Giảng viên Công nghệ ô tô

6

Phạm Phương Thúy

13/04/1980

Hà Nội

Chuyên viên Phòng KHĐT

 

Đúng 8h00 ngày 29/12/2021: Thí sinh có mặt tại Hội trường Nhà A dự Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021, đóng lệ phí thi, xét tuyển; nhận số báo danh; kiểm tra thông tin cá nhân (đính chính sai sót nếu có), nghe phổ biến nội quy

thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi. Lịch thi cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Khai mạc kỳ thi

8h00 ngày 29/12/2021

Hội trường Nhà A

2

Thi kiến thức chung

9h30 ngày 29/12/2021

Hội trường Nhà A

3

Thi tin học

13h30 ngày 29/12/2021

Hội trường Nhà A

4

Thi Tiếng anh

15h00 ngày 29/12/2021

Hội trường Nhà A

 

Lệ phí thi; Nội dung thi quy định tại kế hoạch số 343/KH-HAT ngày 22/11/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

Chi tiết thông báotại đây


Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?