Ngày đăng 07/05/2021 | 12:00 AM

Thông báo hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký hợp đồng làm việc

(Hatechs) Căn cứ vào Quyết định số 205/QĐ-HAT ngày 07/05/2020 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội của về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2020. Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc. Thời gian cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

V/v: Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển và ký hợp đồng làm việc

 

Kính gửi: Các ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Căn cứ vào Quyết định số 205/QĐ-HAT ngày 07/05/2020 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội của về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển tuyển dụng viên chức năm 2020.

Đề nghị các ứng viên trúng tuyển đến để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc. Thời gian cụ thể như sau:

-         Thời gian: Từ ngày 08/05/2021 - 07/06/2021

-         Địa điểm: Phòng Tổng hợp Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội

-         Điện thoại: 0243.8585141 (máy lẻ 210)

Nhà trường xin trân trọng thông báo.

 

 

Nơi nhận:

- Ban quản trị website (để đăng tải);

- Các thí sinh thi;

- Lưu VT.

Ghi chú:


- Chi tiết thông báo tại đây

HIỆU TRƯỞNG


ThS. Lê Hồng Ngọc

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?