Ngày đăng 04/05/2021 | 12:00 AM

Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

(Hatechs) Căn cứ vào kết quả thi vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo về kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 như sau:

THÔNG BÁO

Về kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Căn cứ vào kết quả thi vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020. Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo về kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 như sau:

1. Kết quả điểm thi tuyển viên chức vòng 2 năm 2020 được niêm yết công khai tại trụ sở của Trường và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Trường (www.hatechs.edu.vn)

Nhà trường thông báo cho các thí sinh được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:

- Ban quản trị website (để đăng tải);

- Các thí sinh thi;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

ThS. Lê Hồng Ngọc

Ghi chú:

- Kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 xem tại đây;

- Chi tiết thông báo tại đây

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?