Ngày đăng 22/04/2021 | 12:00 AM

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

(Hatechs) Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo triệu tập các thí sinh có tên sau đủ điều kiện dự thi vòng 2 và thông báo thời gian, địa điểm đến tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức chức năm 2020 như sau:

THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Kính gửi: Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội Vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-HAT ngày 04/12/2020 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ vào Thông báo số 111/TB-HAT ký ngày 12 tháng 04 năm 2021 về kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo triệu tập các thí sinh có tên sau đủ điều kiện dự thi vòng 2 và thông báo thời gian, địa điểm đến tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức chức năm 2020 như sau:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Vị trí dự tuyển

1

Lê Hoàng Anh

04/09/1997

Thái Bình

Giảng viên Công nghệ thông tin

2

Nguyễn Văn Chinh

12/06/1980

Nam Định

Nhân viên phòng Tổng hợp

3

Lê Cao Thắng

13/03/1983

Hà Nội

Nhân viên phòng Tổng hợp

4

Nguyễn Hồng Hạnh

01/12/1998

Hưng Yên

Giảng viên công nghệ kỹ thuật điện tử

5

Nguyễn Xuân Hạnh

03/01/1979

Hà Nội

Giảng viên khoa Xây dựng

6

Nguyễn Thị Huyền

24/02/1998

Bắc Ninh

Giảng viên kế toán

Kế hoạch thi vòng 2 cụ thể như sau:

 

Thời gian

 

Nội dung

 

Hình thức thi

 

Địa điểm

1. Ngày 22/4/2021 (Thứ 5)

9h00 bốc thăm thứ tự dự thi vị trí giảng viên các khoa.

 

Phòng Tổng hợp

2.Ngày 22/04/2021 (Thứ 5)

Mỗi thí sinh nộp 03 bộ giáo án thi vị trí giảng viên Xây dựng; Công nghệ kỹ thuật điện tử; Kế toán; Công nghệ thông tin.

 

 

Phòng Tổng hợp

3. Ngày 26/04/2021 (Thứ 2)

 

 

 

 

- 8h00: Thi ca 1

 

Thi vị trí giảng viên Xây dựng

Giảng bài

Phòng 303 nhà C

 

- 10h00: Thi ca 2

 

Thi vị trí giảng viên Công nghệ kỹ thuật điện tử

Giảng bài

Phòng 303 nhà C

 

- 14h00: Thi ca 3

 

Thi vị trí giảng viên kế toán

Giảng bài

Phòng 303 nhà C

4. Ngày 27/04/2021   (Thứ 3)

 

 

 

 

- 8h00: Thi ca 1

 

Thi vị trí giảng viên Công nghệ thông tin

Giảng bài

Phòng 303 nhà C

 

- 10h00: Thi ca 2

 

Thi vị trí nhân viên phòng Tổng hợp

Phỏng vấn

Phòng 303 nhà C

 

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:

- Ban quản trị website (để đăng tải);

- Các thí sinh thi;

- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

 

ThS. Lê Hồng Ngọc

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?