Ngày đăng 04/04/2021 | 12:00 AM

Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020

(Hatechs) Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-HAT ngày 04/12/2020 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020; Căn cứ Thông báo số 69/TB-HAT ngày 05/03/2021 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về lịch thi tuyển viên chức năm 2020;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo triệu tập các thí sinh có tên sau đủ điều kiện dự thi và thông báo thời gian, địa điểm và một số nội dung công tác tổ chức thi tuyển đến tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Vị trí dự tuyển

1

Lê Hoàng Anh

04/09/1997

Thái Bình

Giảng viên Công nghệ thông tin

2

Nguyễn Văn Chinh

12/06/1980

Nam Định

Nhân viên phòng Tổng hợp

3

Lê Cao Thắng

13/03/1983

Hà Nội

Nhân viên phòng Tổng hợp

4

Nguyễn Hồng Hạnh

01/12/1998

Hưng Yên

Giảng viên công nghệ kỹ thuật điện tử

5

Nguyễn Xuân Hạnh

03/01/1979

Hà Nội

Giảng viên Xây dựng

6

Nguyễn Thị Huyền

24/02/1998

Bắc Ninh

Giảng viên kế toán

7

Lê Thị Thủy

04/01/1986

Hà Nội

Giảng viên kỹ thuật chế biến món ăn

8

Đào Công Truyền

06/08/1987

Nghệ An

Giảng viên công nghệ ô tô

 

Đúng 8h00 ngày 06/04/2021: Thí sinh có mặt tại Hội trường Nhà A dự Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020, đóng lệ phí thi, xét tuyển; nhận số báo danh; kiểm tra thông tin cá nhân (đính chính sai sót nếu có), nghe phổ biến nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi. Lịch thi cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Thời gian

Địa điểm

1

Khai mạc kỳ thi

8h00 ngày 06/04/2021

Hội trường Nhà A

2

Thi kiến thức chung

9h30 ngày 06/04/2020

Hội trường Nhà A

3

Thi tin học

13h30 ngày 06/04/2020

Hội trường Nhà A

4

Thi Tiếng anh

15h00 ngày 06/04/2020

Hội trường Nhà A

 

Lệ phí thi; Nội dung thi quy định tại kế hoạch số 636/KH-HAT ngày 02/12/2020 của Trường Cao Đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

 

Nơi nhận:

- Ban quản trị website (để đăng tải);

- Các thí sinh thi;

- Lưu VT.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

 

 

 

 

ThS. Lê Hồng Ngọc

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?