Ngày đăng 05/03/2021 | 12:00 AM

Thông báo lịch thi tuyển viên chức năm 2020

(Hatechs) Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BXD ngày 16/3/2020 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2020 và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số: 636/KH-HAT ngày 02/12/2020 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2020; Căn cứ Thông báo số: 637/KH-HAT ngày 04/12/2020 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2020;

Ngày 28/01/2021 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã ra thông báo số 29/TB-HAT về việc tạm dừng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 do dịch bệnh Covid-19. Nay tình hình dịch bệnh đã ổn định, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển như sau:

* Từ ngày 01/4/2021 - 05/4/2021:

- Gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức thi cho các thí sinh có đủ điều kiện dự thi

Lập danh sách thí sinh theo phòng thi; xác định số lượng, chủng loại đề thi cần làm.

* Từ ngày 06/4/2021 - 19/4/2021: Tổ chức thi vòng 1

- Ngày 06/4/2021: Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi tại địa điểm tổ chức thi.

+ Sáng ngày 06/4/2021: Hội đồng thi khai mạc kỳ thi, sau đó tổ chức thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung.

+ Chiều ngày 06/4/2021: Thi môn tin học văn phòng; Thi môn ngoại ngữ

+ Từ 07/4/2021 - 09/4/2021: Chấm thi các môn thi của vòng 1

+ Ngày 12/4/2021: Công bố kết quả thi vòng 1

+ Từ 13/4/2021 - 16/4/2021: Nhận đơn phúc khảo

+ Từ 19/4/2021 - 21/4/2021: Chấm phúc khảo (nếu có)

* Từ ngày 22/4/2021 - 07/5/2021: Tổ chức thi vòng 2 và công bố ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức

+ Ngày 22/4/2021: Triệu tập thì sinh trúng tuyển vòng 1 đến dự thi vòng 2

+ Từ ngày 26/4/2021 - 29/4/2021 Lịch thi cụ thể thực hiện theo thông báo triệu tập vòng 2.

+ Ngày 03/5/2021: Công bố kết quả thi vòng 2

+ Ngày 05/5/2021: Hội đồng họp xem xét đánh giá tổng thể, căn cứ vào kết quả thi vòng 2 xác định ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2020 của Nhà trường.

+ Ngày 07/5/2021: Công bố danh sách ứng viên trúng tuyển

Trên đây là kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các bộ phận phản ánh về Hiệu trưởng để được xem xét, giải quyết.

[[

Nơi nhận:

- ĐU, HĐ trường (đề B/c)

- Ban quản trị website (để đăng tải)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

ThS. Lê Hồng Ngọc

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?