Ngày đăng 04/12/2020 | 12:00 AM

Thông báo thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2020

(Hatechs) Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-BXD ngày 16/3/2020 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2020 và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Căn cứ theo Kế hoạch số: 636/KH - HAT ngày 02/12/2020 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2020;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội xây dựng kế hoạch thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng:

- Số lượng tuyển dụng năm 2020 là:         11 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giảng viên ngành Kế toán:                                                     01 người

+ Giảng viên ngành Công nghệ ô tô:                                         01 người

+ Giảng viên ngành Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí:   01 người

+ Giảng viên ngành Công nghệ thông tin:                                 01 người

+ Giảng viên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử:                       01 người

+ Giảng viên ngành Xây dựng:                                                  01 người

+ Giảng viên ngành Tiếng Anh:                                                 01 người

+ Giảng viên ngành Tiến Nhật:                                                  01 người

+ Giản viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn:                           01 người

+ Nhân viên phòng Tổng hợp                                                     02 người

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2020 gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

b) Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT - BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

 e) 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận).

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?