Ngày đăng 31/03/2015 | 11:50 AM

Đại hội Chi Bộ số 3

(Hatechs) Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 - 5 - 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 91/KH - ĐU -TTH của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội về Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 hướng tới Đảng Bộ Trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 - 5 - 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 91/KH - ĐU -TTH của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội về Đại hội Đảng bộ, Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 hướng tới Đảng Bộ Trường trung học kỹ thuật và nghiệp vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sau một thời gian chuẩn bị và được sự nhất trí của Đảng ủy Trường ngày 31 tháng 03 năm 2015 Chi bộ số 3 long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.

     Đại hội lắng nghe báo cáo  tổng kết công tác của chi bộ nhiệm kỳ 2013- 2015, phương hướng nhiệm kỳ công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 do đồng chí Lê Đình Bình - Bí thư Chi bộ trình bày. Đại hội đã lắng nghe những ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí đảng viên trong chi bộ đóng góp cho bản báo cáo. Đại hội còn được tiếp thu ý kiến  đồng chí Phạm văn Thao - Thường vụ đảng ủy, Phó chủ tịch công đoàn Trường đến tham dự và chỉ đạo đại hội.

      Đại hội đã tiến hành các thủ tục một cách nghiêm túc theo Quy chế bầu cử trong Đảng, bầu Ban chấp hành chi uỷ gồm 03 đồng chí: Đồng Chí Lê đình Bình, Đồng chí Phạm Văn Thao, đồng chí Phạm Thị Phượng. Trong đó đồng chí Phạm Thị Phượng giữ chức Bí thư  và đồng chí Phạm Văn Thao giữ chức Phó bí thư chi bộ số 3.  Đại hội cũng lắng nghe đồng chí bí thư chi bộ trình bày chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Với sự đoàn kết nhất trí cao của các đồng chí đảng viên trong chi bộ, Chi bộ số 3 sẽ phấn đấu tập trung trí tuệ, đoàn kết, phát huy năng động, sáng tạo, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017.  Đại hội chi bộ đã kết thúc thành công rực rỡ.
Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?