Ngắn hạn

  • Thông báo tuyển sinh (Dành cho đối tượng là Bộ đội xuất ngũ)

    Thông báo tuyển sinh (Dành cho đối tượng là Bộ đội xuất ngũ)

    02/03/2021 12:00 AM

    Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với bộ đội xuất ngũ, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp nghề năm 2021 dành cho Bội đội xuất ngũ như sau:

  • 1
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?