Ngày đăng 23/11/2021 | 12:00 AM

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

(Hatechs) Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BXD ngày 14/01/2021 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc năm 2021 và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội; Căn cứ theo Kế hoạch số:343/KH - HAT ngày 22/11/2021 của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội về việc tuyển dụng viên chức năm 2021. Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

I. Nhu cầu tuyển dụng:

Số lượng: 07 người. Trong đó:

+ Giảng viên Tiếng Anh:                                                    02 người

Yêu cầu: phải có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành Tiếng Anh.

+ Giảng viên Công nghệ ô tô:                                            02 người

Yêu cầu: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành sư phạm kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ khí ô tô.

+ Giảng viên Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí:   01 người

Yêu cầu: phải có trình độ từ đại học trở lên các chuyên ngành Điện lạnh; Kỹ thuật máy lạnh điều hòa không khí; Vân hành sửa chữa thiết bị lạnh.

+ Giảng viên giáo dục chính trị:                                         01 người

Yêu Cầu: phải có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành Triết học; Giáo dục chính trị.

+ Chuyên viên phòng KHĐT                                              01 người

Yêu cầu: phải có trình độ từ đại học trở lên

II. Hình thức tuyển dụng:

Thi tuyển viên chức theo qui định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. Đối tượng và điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Đối tượng được đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a) Là công dân Việt Nam, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn,

nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

            b) Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); có lý lịch rõ ràng; có các văn bằng,

chứng chỉ đào tạo đúng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

c) Đối với các vị trí đăng ký dự tuyển làm giảng viên: phải có chứng chỉ sư phạm nghề (trừ trường hợp tốt nghiệp tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật); Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

d) năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng theo yêu cầu vị trí việc làm do người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định.

d) Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của vị trí việc làm dự tuyển.

đ) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021 gồm có:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).

b) Sơ yếu lí lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh, có xác nhận và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền, có thời hạn trong 06 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

c) Bản sao giấy khai sinh.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT - BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nhận hồ sơ dự tuyển.

e) 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận).

2. Lưu ý:

a) Các bản sao trong hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Hồ sơ dự tuyển không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng

để thi tuyển hoặc xét tuyển lần sau.

c) Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 1 vị trí việc làm; nếu thí sinh đăng

ký từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc trong hồ sơ làm giả, khai không trung thực về lý lịch, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, chế độ ưu tiên… sẽ bị loại hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng

V. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian phát hành phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 23/11/2021 đến 22/12/2021 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ 23/11/2021 đến 22/12/2021 (Trong giờ hành chính, ngày làm việc).

VI.  Địa điểm phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng tổng hợp Trường cao đẳng Nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

        Cổng thông tin điện tử của Trường:  (www.hatechs.edu.vn)

VII. Thời gian kiểm tra sát hạch

Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

VII.  Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT - BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu phí: 500.000 đ/ thí sinh/ lần (Năm trăm ngàn đồng).

Chi tiết thông báo và mẫu hồ sơ Tải về

Hatechs

Tin có liên quan

Loading ...
0986 282 388
1
Bạn cần hỗ trợ?