1
Bạn cần hỗ trợ?
LIÊN KẾT WEBSITE

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐ nghề KT và Nghiệp vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2019

Ngày đăng: 11/05/2017
Lượt xem: 2331
Thực hiện hướng dẫn số 84/HD - ĐTN - TCT của BCH Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Tổng công ty Xây dựng Hà Nội về việc tổ chức đại hội. Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường và Đoàn TN Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, ngày 10/05/2017 Đoàn TN Trường CĐN Kỹ thuật và Nghiệp vụ HN tổ chức Đại hội khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2019. Thông qua Đại hội, nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 và triển khai chương trình công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019. Cùng với đó, Đại hội sẽ tìm ra những cán bộ đoàn có năng lực, trình độ; có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm và có khả năng thu hút, tập hợp thanh niên để bầu vào Ban chấp hành khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2019 và đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội lần thứ VIII.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội.
Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Đỗ Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm có: đồng chí Hoàng Văn Vân - Bí thư Đoàn Thanh niên; Đồng chí Giáp Thị An - Phó Bí thư Đoàn, đồng chí Vũ Thị Hoa - Ủy viên BCH; đồng chí Nguyễn Phương Nga là thư ký Đại hội.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Tại Đại hội, thay mặt Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Văn Vân, Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 -2017; phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019.
Báo cáo khẳng định công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua đã có những chuyển biến tích cực, trên nhiều mặt như: đã thực hiện được vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác giáo dục pháp luật, tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần tự giác học tập, tự rèn luyện, tự nghiên cứu trong đoàn viên, thanh niên và học sinh sinh viên; xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong công tác đến ơn đáp nghĩa, công tác bảo vệ môi trường, các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần.

Trong báo cáo, Ban Chấp hành Đoàn trường khóa XI cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Phát huy sức mạnh của tuổi trẻ nhà trường, xuất phát từ tình hình thực tiễn và những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn trường cũng đã đề ra phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2019, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên; xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, công tác đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên lập thân, lập nghiệp; nâng cao công tác xây dựng đoàn và tham gia xây dựng Đảng.

 
Đồng chí Hoàng Văn Vân - Bí thư Đoàn trường khóa XI
đọc Báo cáo tổng kết 
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 -2017; phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2017. Qua đó, đồng chí Lê Hồng Ngọc đã đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và then chốt cho BCH Đoàn trường khoá XII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 như sau:
   - Đoàn Thanh niên phải nêu cao tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”;
   - Đoàn thanh niên phải là nòng cốt của công tác tuyển sinh - một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường;
   - Đoàn thanh niên phải xây dựng chi tiết chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới;
   - Các đoàn viên phải tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, kết nối hoạt động với Đoàn địa phương để gây quỹ cho Đoàn;
   - Các đoàn viên thanh niên phải luôn trau dồi, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; cần phải xây dựng các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng của các phong trào Đoàn.

 
Đồng chí Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn TN Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP cũng nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những kết quả đạt được của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng chí đặt niềm tin vào đội ngũ Ban chấp hành mới sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao, kế thừa và phát huy truyền thống, thành tích của Đoàn trường, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường ngày càng vững mạnh.
 
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCTP
phát biểu chỉ đạo Đại hội

 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn trường khóa XII, nhiệm kỳ 2017 - 2019 gồm 5 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong đoàn viên thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác đoàn. Ban chấp hành khóa XII đảm bảo tính kế thừa, vừa thể hiện quyết tâm đổi mới và sự chuyển tiếp hợp lý giữa các thế hệ cán bộ đoàn của nhà trường. Đại hội cũng sáng suốt lựa chọn 11 đồng chí đại diện cho tuổi trẻ nhà trường đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban chấp hành Đoàn trường khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội
 
Đồng chí Hà Thái Lâm - Bí thư Đoàn trường khóa XII thay mặt cho 5 đồng chí trúng cử BCH Đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội nhiệm kỳ 2017 - 2019 hứa quyết tâm đoàn kết, nhất trí, công tác trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí thư Đoàn TN Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP, đồng chí Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trao Bằng khen của Thành đoàn cho tập thể và trao giấy khen của Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP cho các cá nhân có thành tích trong hoạt động đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí  thư Đoàn TN Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trao Bằng khen của
TW Đoàn cho đồng chí Hoàng Văn Vân


Đồng chí Lê Hồng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường trao tặng Bằng khen của TW Đoàn cho đại diện tập thể Đoàn TN Trường CĐN Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội
 
Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí  thư Đoàn TN Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trao Bằng khen của Thành Đoàn cho đại điện BCH Đoàn trường khóa XI

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Bí  thư Đoàn TN Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trao Giấy khen của Đoàn TN Tổng công ty cho BCH Đoàn trường khóa XI
 
Với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Nghị quyết của Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn bộ đoàn viên, thanh niên nhà trường trong thời kỳ mới. Đại hội thành công hứa hẹn sẽ mở ra trang mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.
 
Đồng chí Nguyễn Phương Nga - Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội
 
 Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
 

 
Hatechs
Đang online36
Tổng truy cập6.361.538
Hãy chia sẻ Facebook của nhà trường tới bạn bè:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8585 141 |  Fax: 0243 8582 667
Email: Info@hatechs.edu.vn  |  Website: hatechs.edu.vn

Tuyển sinh 2018
Tuyển sinh Online
 
Kết quả bình chọn