1
Bạn cần hỗ trợ?
LIÊN KẾT WEBSITE

KẾ HOẠCH THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

Lượt xem: 1031
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
 Số: 471/KH - HAT

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
 

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019
 KẾ HOẠCH
THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
 
Các căn cứ làm cơ sở để lập kế hoạch
        Căn cứ Luật viên chức ngày 15/10/2010;
        Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/04/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
        Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
        Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội Vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;
        Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/08/2015 của Bộ Nội Vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;
        Căn cứ Thông tư liên tịch số: 13/2016/TTLT - BYT - BGDĐT ngày 12/5/2016 giữa Bộ y tế và Bộ giáo dục và đào tạo quy định về công tác y tế trường học
        Căn cứ Quyết định số 212/QĐ - BXD ngày 11/3/2019 của Bộ xây dựng về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội;
        Căn cứ vào số lượng viên chức thực tế của Nhà trường và nhu cầu sử dụng lao động và đề xuất tại các đơn vị.
        Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội xây dựng kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2019 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mục đích:

        Tuyển chọn, bổ sung được đội ngũ CBCNV, giáo viên đảm bảo số lượng, chất lượng và cân đối cơ cấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao

1.2. Yêu cầu:

        - Tuyển dụng đúng chỉ tiêu biên chế được giao và đảm bảo tỷ lệ tinh giảm biên chế theo quy định
        Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng
        Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và phải chấp hành theo sự phân công của tổ chức

2. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng:

        - Số lượng viên chức tính đến hết ngày 30/03/2019 của Nhà trường: 52 người
        - Số lượng viên chức nghỉ chế độ hưu dự kiến hết ngày 31/12/2019: 04 người
        - Số biên chế được Bộ giao năm 2019: 63 người
        - Số biên chế thiếu cần tuyển năm 2019: 15 người
        - Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là: 15 chỉ tiêu, trong đó:
+ Giáo viên khoa xây dựng: 03 người
+ Giáo viên khoa kinh tế: 02 người
+ Giáo viên khoa Hàn: 03 người
+ Giáo viên khoa Điện: 03 người
+ Giáo viên khoa Công nghệ thông tin: 02 người
+ Giáo viên ngoại ngữ: 01 người

+ Nhân viên y tế: 01 người (hiện tại trường không có cán bộ y tế, do đồng chí y tế nghỉ hưu từ 01/4/2019)
3. Đối tượng và điều kiện tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: chi tiết xem tại đây
Tin cùng chuyên mục
Thông báo V/v: Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức đợt 2 năm 2019 (759 Lượt xem)
Thông báo Kết quả điểm thi vòng 2 Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 (458 Lượt xem)
Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 (673 Lượt xem)
Thông báo về kết quả điểm thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 (951 Lượt xem)
Thông báo "Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019" (1326 Lượt xem)
Thông báo kết quả sơ tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức đợt 2 - năm 2019 (927 Lượt xem)
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (1450 Lượt xem)
Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (716 Lượt xem)
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019 (843 Lượt xem)
THÔNG BÁO: Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019 (1562 Lượt xem)
Công Ty Cp Tmart Stores – Tuyển dụng Vị Trí Nhân Viên Bán Hàng (3180 Lượt xem)
Thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 (1193 Lượt xem)
Thông báo "Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019" (1137 Lượt xem)
Thông báo "Điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019" (819 Lượt xem)
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 (1107 Lượt xem)
Thông báo cho thuê văn phòng làm việc (11602 Lượt xem)
Thông báo về việc điều chỉnh bổ sung môn thi và điều chỉnh kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 (584 Lượt xem)
Công ty CP lắp máy điện nước & XD 2 tuyển dụng nhân sự (2963 Lượt xem)
THÔNG BÁO TÌM NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ (2064 Lượt xem)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (5413 Lượt xem)
Đang online10
Tổng truy cập8.366.569
Hãy chia sẻ Facebook của nhà trường tới bạn bè:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8585 141 |  Fax: 0243 8582 667
Email: Info@hatechs.edu.vn  |  Website: hatechs.edu.vn

Tuyển sinh 2020
Tuyển sinh Online
 
Kết quả bình chọn