SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
LIÊN KẾT WEBSITE

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ TCCN

Cập nhật: 12/01/2016
Căn cứ công văn số: 5543/BGDĐT-GDCN ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra của ngành đào tạo TCCN Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội ra quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với các ngành đào tạo TCCN trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội.
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP 

Hệ Trung Cấp: 2 năm

I. Giới thiệu ngành đào tạo:
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Tên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Mã ngành: 07-01
- Thời gian đào tạo: 24 tháng
- Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông, hoặc Trung học bổ túc
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ thuật viên xây dựng, có đạo đức xã hội chủ nghĩa, có chuyên môn đào tạo theo hướng thiên về thực hành đáp ứng nhu cầu làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

II. Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức:
  - Được trang bị những kiến thức cơ bản, cơ sở về xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
  - Được trang bị những khối kiến thức về chuyên môn như: Kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, dự toán công trình, các nghề công nhân như: Nề, mộc, bê tông, cốt thép.

2. Kỹ năng:
- Có kỹ năng thực hành cơ bản nghề nghiệp xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Có khả năng tự tổ chức, quản lý thi công một hạng mục công trình hoặc các công trình có quy mô nhỏ
- Có khả năng triển khai thiết kế kỹ thuật và giám sát thi công các công  trình xây dựng
-  Kỹ năng sử dụng phần mềm vẽ tự động AUTOCAD
- Đạt trình độ tay nghề công nhân tương đương bậc 2/7 của một trong các nghề: Nề, mộc, bê tông, cốt thép.

3. Thái độ:
- Có tác phong công nghiệp, có ý thức kỷ luật
- Có tinh thần làm chủ, trung thực, trách nhiệm, có lối sống lành mạnh, làm  việc theo hiến pháp và pháp luật.

4. Ngoại ngữ:
Đạt trình độ tiếng Anh bằng A.

5. Tin học:
Tin học văn phòng trình độ A

6. Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường:
- Đảm nhiệm tốt các chức danh:
+ Họa viên kiến trúc, kết cấu.
+ Kỹ thuật viên thi công.
+ Nhân viên dự toán.

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN 

Hệ Trung Cấp: 2 năm

I. Giới thiệu ngành đào tạo:

- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp
- Tên ngành: Kế toán
- Mã ngành: 20-04
- Thời gian đào tạo: 24 tháng
- Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ ngành kế toán có trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, trung thực, chính xác, thận trọng, tác phong làm việc khoa học
- Có quan điểm lao động đúng đắn, cú ý thức tổ chức kỷ luật, yêu ngành, yêu nghề
- Cố hiểu biết cơ bản về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công việc, có ý thức tôn trọng và thực hiện đúng pháp luật

 II.Chuẩn đầu ra:

1- Kiến thức:
- Nắm được những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính - tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung học kinh tế
- Có năng lực thực hành thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng theo chuyên ngành ở vị trí công tác được giao như: kế toán vốn bằng tiền, kế toán NVL, kế toán TSCĐ, kế toán thành phẩm và xác định kết quả, kế toán thương mại....
- Có khả năng vận dụng những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác và tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí công tác của mình
- Biết sử dụng một số kỹ thuật hành chính và soạn thảo văn bản như: công văn, tờ trình, biên bản, hợp đồng.... Sắp xếp hồ sơ công việc trong phần hành mình phụ trách
- Quản lý hệ thống thông tin kế toán thông qua các phần mềm chuyên ngành như SAS INOVAC

2- Kỹ năng:
- Kỹ năng sử dụng phầm mềm kế toán chuyên ngành
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng để thực hiện công việc hành chính trong cơ quan, doanh nghiệp
- Sử dụng một số kỹ thuật hành chính và soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ công việc

3- Thái độ:
- Có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm công việc được giao ở nơi làm việc

4- Ngoại ngữ:
- Đạt trình độ tiếng Anh Bằng A hoặc các trình độ khác tương đương

5- Tin học:
- Trình độ Tin học trình độ A: lập soạn thảo văn bản, lập bảng tính giải quyết các bài toán cơ bản bằng excel

6- Năng lực và vị trí làm việc sau khi ra trường
Đảm nhiệm tốt chức danh nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán các phần hành trong các cơ quan, công ty, doanh nghiệp
 
 
 
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TIN HỌC
Hệ Trung Cấp: 2 năm

I.Giới thiệu ngành đào tạo
- Trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp.
- Tên ngành: Tin học.
- Mã ngành: 10 - 02.
- Đối tượng học sinh: Học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc Trung học bổ túc.
- Thời gian đào tạo: 24 tháng.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo người lao động có kiến thức và kỹ năng thực hành nghiệp vụ Tin Học ở trình độ Trung cấp, có phẩm chất Chính trị - Đạo đức, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm được việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II.Chuẩn đầu ra:

  1. Những việc chính học sinh tốt nghiệp có thể làm được
  • Ứng  dụng  công  nghệ  thông  tin  vào  nghiệp  vụ  văn  phòng,  quản  lý:  Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft  Access.
- Chỉnh sửa ảnh cơ bản với Photoshop.
- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
- Cài đặt các phần mềm máy tính.
- Lắp ráp, bảo trì sửa chữa, sử dụng phần mềm.
- Lập chương trình ứng dụng quản lý.
- Khai thác hiệu quả hệ thống máy tính.
- Kỹ thuật lập trình trên các ngôn ngữ Pascal, Visual Basic 6.0, ASP.
- Xây dựng và triển khai các mạng máy tính có quy mô nhỏ.
- Hướng dẫn thành thạo Tin học ở bậc Tiểu học hoặc THCS.

  1. Yêu cầu về kiến thức, Kỹ năng, thái độ và hành vi khác của học sinh tốt nghiệp.
Sau khi học xong chương trình này học sinh có khả năng:
- Về kiến thức: Người học được trang bị kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức chuyên môn về Tin học bậc  trung cấp. Giúp người học hiểu biết và vận dụng kiến thức kỹ năng nghề nghiệp vào công việc.
- Về kỹ năng: Học sinh đạt chuẩn về kỹ năng  thực hành phân tích hệ thống thông tin, kỹ năng quản  lý các cơ sở dữ liệu, kỹ năng sử dụng các phương tiện kết nối viễn thông, kỹ năng thao tác.
- Về thái độ: Trung thực, sáng tạo trong công việc, có tinh thần học hỏi và cầu tiến, có tinh thần hướng nghiệp, có trách nhiệm trong nghề nghiệp và đối với sự phát triển xã hội.
- Tiếng Anh: Có khả năng đọc hiểu một số tài liệu chuyên ngành tin học, có thể lập trình trên kiến thức nền tảng dành cho học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp, có khả năng giao tiếp Anh ngữ (trình độ A)
 - Về công nghệ thông tin: Sử dụng thành thạo máy tính (trình độ B)

  1. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
- Kỹ thuật viên cho các công ty phân phối và bảo trì các thiết bị máy tính.
- Nhân  viên  văn  phòng, nhân  viên  kỹ thuật  tại  bộ  phận  vận  hành  và  phát  triển công nghệ  thông  tin  của  các  cơ  quan, nhà  máy, trường  học, ngân  hàng…, các doanh nghiệp có ứng dụng CNTT.
- Nhân viên văn phòng, nhân viên kỹ thuật phụ trách máy tính tại các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề, trường phổ thông.
- Nhân viên văn phòng tại UBND phường xã, quận huyện.

Đang online16
Tổng truy cập3.671.241
Hãy chia sẻ Facebook của nhà trường tới bạn bè:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8585 141 |  Fax: 0243 8582 667
Email: Info@hatechs.edu.vn  |  Website: hatechs.edu.vn

Tuyển sinh 2018
Tuyển sinh Online
 
Kết quả bình chọn