1
Bạn cần hỗ trợ?
LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Lượt xem: 130
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề đào tạo: Điện công nghiệp
Mã ngành, nghề: 6520227
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 30 tháng
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức:
+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
  + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);
+ Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
+ Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của các thiết bị điện;
+ Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;
+ Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;
- Kỹ năng:
+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
+ Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện đại theo tài liệu hướng dẫn.
+ Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn;
+ Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;
+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;
+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ: 
- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện;
- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ VỀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.

2.1. Khối lượng kiến thức

- Số lượng môn học, mô đun: 30
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2610 giờ
- Khối lượng học các môn chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2175 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 735 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1875 giờ

2.2. Yêu cầu năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp

- Thiết kế và tổ chức lắp đặt đúng yêu cầu kỹ thuật hệ thống cung cấp điện cho một xí nghiệp, một hộ gia đình;
- Vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện trên dây truyền sản xuất, hệ thống điện đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
- Đọc, hiểu và tự lắp đặt, vận hành được các thiết bị điện, công nghiệp hiện đại, nâng cao khi có hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán đơn giản và áp dụng vào thực tế công việc như Autocad, PLC.
- Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng thuyết trình, làm việc độc lập và theo nhóm
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: Theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ thông tin và truyền thông (Ngoài 05 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện kiến thức để đạt đúng chuẩn theo qui định)
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo Thông tư 01/2014/BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Ngoài 08 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện kiến thức để đạt chuẩn theo qui định)

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

3.1. Thời gian khóa học và thời gian thực học

Hoạt động đào tạo Số tuần thực hiện Ghi chú
(1) (2) (3)
1. Thời gian học tập 88  
2. Sinh hoạt đầu khóa 05  
3.  Thi tốt nghiệp 03  
4. Hoạt động ngoại khóa 03  
5. Nghỉ hè, lễ, tết 20  
6. Lao động công ích 03  
7. Dự trữ 06  
Tổng cộng 128  
 

3.2. Nội dung chương trình (Danh mục và thời lượng các MH, MĐ)


MH,
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian  học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 18 435 105 300 30
MH 01 Chính trị 03 75 15 57 03
MH 02 Pháp luật 02 45 15 28 02
MH 03 Tiếng Anh 1 04 90 30 52 08
MH 04 Tiếng Anh 2 04 105 15 82 08
MH 05 Tin học 05 120 30 85 05
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 91 2175 630 1466 79
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 18 390 150 224 16
MĐ 06 An toàn lao động 02 45 15 28 02
07 Mạch điện 02 45 15 28 02
08 Vẽ kỹ thuật 03 60 30 28 02
09 Vẽ điện 02 45 15 28 02
MĐ 10 Vật liệu điện 02 45 15 28 02
MĐ 11 Khí cụ điện hạ thế 03 60 30 28 02
MĐ 12 Kỹ thuật điện tử cơ bản 04 90 30 56 04
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 73 1785 480 1242 63
MĐ 13 Điều khiển điện khí nén 04 90 30 56 04
MĐ 14 Đo lường điện và không điện 03 75 15 57 03
15 Máy điện 1 05 120 30 85 05
MĐ 16 Máy điện 2 03 75 15 57 03
MĐ 17 Cung cấp điện 03 60 30 28 02
MĐ 18 Trang bị điện 1 05 120 30 87 03
MĐ 19 Kỹ thuật xung 03 60 30 28 02
MĐ 20 Kỹ thuật cảm biến 06 135 45 85 05
MĐ 21 PLC cơ bản 04 90 30 56 04
MĐ 22 Điện tử công suất 03 60 30 28 02
MĐ 23 PLC nâng cao 04 90 30 56 04
MĐ 24 Kỹ thuật lắp đặt điện 04 90 30 56 04
MĐ 25 Điện tử ứng dụng 05 120 30 86 04
MĐ 26 Kỹ thuật lạnh 05 120 30 87 03
MĐ 27 Thiết bị điện gia dụng 03 75 15 57 03
MĐ 28 Quấn dây máy điện nâng cao 04 90 30 57 03
MĐ 29 Bảo vệ rơle 04 90 30 56 04
MĐ 30 Thực tập tốt nghiệp 05 225 0 220 05
Tổng 109 2610 735 1766 109
 

3.3. Thi tốt nghiệp:

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian  thi
1 Chính trị Viết
 
Không quá 120 phút
 
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:    
- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Viết
 
Không quá 180 phút
 
- Thực hành nghề nghiệp Bài thi thực hành Không quá 24 giờ
 
 

Đang online9
Tổng truy cập8.563.829
Hãy chia sẻ Facebook của nhà trường tới bạn bè:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8585 141 |  Fax: 0243 8582 667
Email: Info@hatechs.edu.vn  |  Website: hatechs.edu.vn

Tuyển sinh 2020
Tuyển sinh Online
 
Kết quả bình chọn