1
Bạn cần hỗ trợ?
LIÊN KẾT WEBSITE

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ƯDPM)

Lượt xem: 131
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành, nghề đào tạo: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)
Mã ngành, nghề:     6480202
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
Thời gian đào tạo: 30 tháng

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình khung cao đẳng ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) được thiết kế để đào tạo cử nhân thực hành công nghệ thông tin trình độ bậc 5 - Cao đẳng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Ngoài ra, học sinh tốt nghiệp có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn để nâng cao trình độ nghề nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức:
+ Mô tả hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
+ Đánh giá ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
+ Biết hoạch định và lập kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm;
+ Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
+ Xây dựng các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
+ Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh.
b. Kỹ năng:
+ Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng; cài đặt, bảo trì máy tính;
+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
+ Phối hợp với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;
+ Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
+ Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;
+ Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
+ Lập trình hoàn chỉnh phần mềm ứng dụng, xây dựng kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập;
+ Chỉ huy nhóm kỹ thuật viên tin học, kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp
c. Về thái độ
- Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục;
- Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan;
- Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng;
- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp;
- Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công;
- Có ý thức chấp hành các nội quy, qui chế của đơn vị;
- Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
+ Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
+ Lập trình viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
+ Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
+ Chuyên viên lắp ráp, sửa chữa, bảo trì hệ thống máy tính làm việc ở các công ty máy tính;
+ Chuyên viên thiết kế và quản trị website thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp;
+ Chuyên viên quản trị hệ thống mạng của đơn vị, doanh nghiệp
+ Nhân viên văn phòng ;
+ Làm việc tại các cơ sở đào tạo nghề với vai trò giảng viên thực hành nghề, tham gia giảng dạy và đào tạo trình độ kỹ năng nghề bậc thấp hơn;
+ Được học liên thông lên các trình độ cao hơn theo quy định.
 Người học cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.

2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ VỀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP.

2.1. Khối lượng kiến thức

- Số lượng môn học, mô đun: 26
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2355 giờ
- Khối lượng học các môn chung/đại cương:  315 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1425 giờ
- Khối lượng lý thuyết:  585 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1673 giờ

2.2. Yêu cầu năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp

- Người học có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
- Người học có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
- Người học có khả năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản: Theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Trưởng Bộ thông tin và truyền thông (Ngoài 05 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện phần kiến thức còn lại để đạt chuẩn theo qui định)
- Có năng lực ngoại ngữ bậc 2/6 theo Thông tư 01/2014/BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT qui định Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. (Ngoài 08 tín chỉ được học trong chương trình đào tạo, người học phải tự hoàn thiện kiến thức để đạt chuẩn theo qui định)

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

3.1. Thời gian khóa học và thời gian thực học

Hoạt động đào tạo Số tuần thực hiện Ghi chú
(1) (2) (3)
1. Thời gian học tập 68  
2. Sinh hoạt đầu khóa 02  
4.  Thi tốt nghiệp 03  
5. Hoạt động ngoại khóa 01  
6. Nghỉ hè, lễ, tết 22  
7. Lao động công ích 01  
8. Dự trữ 02  
Tổng cộng 99  
 

3.2. Nội dung chương trình (Danh mục và thời lượng các MH, MĐ)


MH,
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian  học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/thực tập/thí nghiệm Kiểm tra
I Các môn học chung/đại cương 13 315 75 219 21
MH 01 Chính trị 3 75 15 57 3
MH 02 Giáo dục pháp luật 2 45 15 28 2
MH 03 Tiếng Anh 1 4 90 30 52 8
MH 04 Tiếng Anh 2 4 105 15 82 8
II Các môn học, mô đun đào tạo nghề 82 2040 510 1454 76
II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở 26 615 165 421 29
MH 05 Tin học văn phòng 4 90 30 55 5
MĐ 06 Bảng tính Excel 4 90 30 55 5
MH 07 Cấu trúc máy tính 3 75 15 56 4
MH 08 Mạng máy tính 4 90 30 56 4
MH 09 Lập trình cơ bản 3 60 30 28 2
MH 10 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 45 15 28 2
MH 11 Cơ sở dữ liệu 2 45 15 28 2
MH 12 Lắp ráp và bảo trì máy tính 4 105 15 86 4
II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 56 1425 345 1033 47
MĐ 13 Excel  nâng cao 4 90 30 56 4
MĐ 14 Hệ điều hành Windows Server 3 75 15 56 4
MĐ 15 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1 4 90 30 56 4
MĐ 16 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 4 90 30 58 2
MĐ 17 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 2 4 90 30 56 4
MH 18 Lập trình Windows 1 (VB.NET) 4 90 30 56 4
MH 19 Lập trình Windows 2 (ADO.Net) 4 90 30 56 4
MĐ 20 Thiết kế và quản trị website 4 90 30 56 4
MH 21 An toàn và bảo mật thông tin 3 75 15 57 3
MĐ 22 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 60 30 28 2
MĐ 23 Đồ họa ứng dụng 4 90 30 56 4
MĐ 24 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng 4 90 30 58 2
MĐ 25 Xây dựng website thương mại 5 120 30 86 4
MĐ 26 Thực tập tốt nghiệp 6 270   270  
Tổng 95 2355 585 1673 97
 

3.3. Thi tốt nghiệp:

Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian  thi
1 Chính trị Viết 90 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:    
- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Viết 120 phút
- Thực hành nghề nghiệp Thực hành 180 phút
 
 

Đang online7
Tổng truy cập8.563.941
Hãy chia sẻ Facebook của nhà trường tới bạn bè:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ HÀ NỘI
Địa chỉ: 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243 8585 141 |  Fax: 0243 8582 667
Email: Info@hatechs.edu.vn  |  Website: hatechs.edu.vn

Tuyển sinh 2020
Tuyển sinh Online
 
Kết quả bình chọn